top of page

Straen

Gall straen fod yn beth cadarnhaol a'ch helpu i gyflawni'ch nodau. Ond gall gormod o straen roi eich iechyd mewn perygl ac arwain at broblemau corfforol, meddyliol ac emosiynol. Gallai therapi eich helpu i reoli eich bywyd yn wahanol neu eich cefnogi i ddatblygu strategaethau ymdopi. Gall straen achosi symptomau corfforol, meddyliol ac emosiynol a gall effeithio ar bobl yn wahanol.

SMae rhai symptomau cyffredin yn cynnwys:

Poenau yn y frest neu grychguriadau'r galon

Cur pen a phendro

Problemau stumog a thraul

Teimlo'n gynhyrfus, yn rhwystredig neu'n gyflym i ddicter

Teimlo'n llethu ac yn ddagreuol

Anhawster canolbwyntio

 

Rhai pethau cyffredin a all achosi straen:  

Problemau perthynas

Problemau ariannol

Pwysau yn y gwaith

Pryderon iechyd

Symud ty

Un o'r problemau gyda straen yw po hiraf y mae'n cael ei ddioddef, y mwyaf y mae'n lleihau eich gallu i ymdopi, felly gorau po gyntaf y byddwch yn cydnabod ei fod yn cael effaith negyddol ar eich bywyd a bod angen rhywfaint o ymyrraeth.

Sut gall cwnsela fy helpu?

Mae cwnsela’n cynnig lle diogel i’ch helpu i ddysgu delio â straen a dod yn fwy ymwybodol o’ch meddyliau a’ch teimladau eich hun. Mae'n rhoi amser i chi siarad am bryderon a helpu i ddeall unrhyw faterion sylfaenol a allai fod yn achosi straen a hefyd nodi'r sbardunau a thrafod ffyrdd o'u rheoli. 

sad young woman with worried stressed fa
bottom of page