top of page

Ein Tîm

Pwy Ydym Ni

Sally_edited.png

Sally Jones MBACP

Uwch Gynghorydd

Sally yw sylfaenydd North Wales Reflections ac mae wedi rheoli’r practis ers 2015.  
Mae hi'n therapydd integreiddiol gyda blynyddoedd lawer o brofiad ac yn cynnig cyfuniad o ddulliau i ganiatáu i'w chleientiaid gael y canlyniadau gorau o'u therapi. 
Mae Sally yn gweithio gydag oedolion, plant a chyplau.

07474 909 646

Tina edited.png

Tina Emery MBACP

Cynghorwr

Ynghyd â gweithio gyda chyflyrau iechyd meddwl cyffredin fel gorbryder ac iselder, mae Tina hefyd yn arbenigo mewn profedigaeth, marwolaeth babanod, camesgor a marw-enedigaeth. Mae apwyntiadau gyda Tina ar gael ar ddydd Sadwrn ac ar gael i gleientiaid o 16+ oed Mae Tina hefyd yn cynnig gostyngiad i fyfyrwyr.

Lisa Raney MBACP

Cynghorwr

Daw Lisa o UDA gyda chyfoeth o wybodaeth ym maes Iechyd Meddwl a 18 mlynedd o brofiad fel Seicotherapydd. Mae ei chefndir amrywiol a'i phrofiad bywyd personol yn ei helpu i ymwneud ag amrywiaeth eang o gleientiaid.  

Lisa edited.png
Charlotte_red 25_v2_edited_edited.jpg

Adam O'Neill MBACP

Cynghorwr

Mae Adam yn Gwnselydd Integreiddiol cymwysedig a Therapydd Ymddygiad Gwybyddol. Mae ganddo brofiad o weithio gydag ystod eang o faterion amrywiol o fewn y GIG a Chwnsela Preifat.

Mae Adam yn ymroddedig i hyrwyddo Iechyd Meddwl a Lles da.

bottom of page