top of page
Sally_edited.png

Sally Jones MBACP

Sally yw sylfaenydd North Wales Reflections ac mae hi wedi rheoli’r practis ers 2015.  Mae hi’n therapydd integreiddiol gyda blynyddoedd lawer o brofiad-bixd-a blend ymagweddau i alluogi ei chleientiaid i gael y canlyniadau gorau o'u therapi. 

 

Mae gan Sally arbenigedd arbennig o fewn Cwnsela Perthnasoedd/Cyplau ac mae'n gallu darparu amgylchedd cefnogol, anfeirniadol ac empathig i bobl gael amser a lle i siarad heb ddadlau ac i drafod teimladau ei gilydd.

 

Mae gan Sally gymhwyster mewn ymgysylltu â theuluoedd a gall uniaethu â materion cymdeithasol a allai fod yn gysylltiedig â'r gymuned ehangach.  Wedi gweithio o'r blaen i'r gwasanaeth Cwnsela mewn Ysgolion gan weithio gyda myfyrwyr o bob oed.  Mae hefyd wedi gweithio i elusen Stepping Stones, yn cefnogi dioddefwyr cam-drin plentyndod.

 

Mae Sally hefyd yn angerddol am gefnogi pobl sy'n dioddef o PTSD ac mae ganddi gymhwyster uwch o weithio gyda goroeswyr trawma.

Ar hyn o bryd ychydig iawn o apwyntiadau sydd ar gael gyda Sally. 

 

Ffôn:07474 909 646

Ebost:sally@nwreflections.co.uk

bottom of page