top of page

Profedigaeth

Mae profedigaeth yn fath o alar sy'n ymwneud â marwolaeth anwyliaid ac yn anffodus bydd y rhan fwyaf o bobl yn ei brofi ar ryw adeg yn eu bywydau. Nid yw galar yn gyfyngedig i dristwch, gall gwmpasu ystod o deimladau eraill o euogrwydd, dicter, dyhead a difaru. Gall y broses o alaru fod yn ddryslyd a gall amrywio o un person i’r llall, er enghraifft gall rhywun alaru marwolaeth anwylyd ond teimlo rhyddhad nad yw’r person yn dioddef mwyach.

Rhai o'r symptomau mwyaf cyffredin gall gynnwys:

Sioc a diffyg teimlad
Tristwch llethol
Blinder neu flinder
Dicter
Euogrwydd 

 

Sut gall cwnsela fy helpu?

Gall cwnsela helpu pobl i symud drwy gamau profedigaeth a deall y broses alaru. Bydd archwilio meysydd o fri arbennig a helpu i addasu i ymdeimlad newydd o hunan yn gam ymlaen i ddysgu sut i ymdopi â marwolaeth anwylyd.

Bereavement word cloud concept on grey b
bottom of page