top of page
Gwreiddiol ar Transparent.png

Ar-lein Cwnsela

Cynhelir Cwnsela Ar-lein dros y Rhyngrwyd. Mae'n caniatáu i'r cwnselydd siarad â'r cleient mewn amser real ac mae'n ffordd ddelfrydol i lawer o unigolion geisio cymorth cyfrinachol a phroffesiynol.

Mae pobl yn dewis cwnsela ar-lein am lawer o resymau megis mynediad rhwydd, oherwydd byw mewn lleoliad anghysbell, problemau symudedd neu agoraffobia. Efallai ei fod yn cyd-fynd â’u ffordd o fyw neu oriau gwaith neu’n fwy diweddar, oherwydd y pandemig coronafeirws a chyfyngiadau’r Llywodraeth ar adael eich cartref.

 

Mae ein gwasanaeth ar-lein yn lleoliad preifat ac anfeirniadol i gael mynediad at Gwnsela proffesiynol, o ddiogelwch a hwylustod eich cartref eich hun.   
Gwneir galwadau gan ddefnyddio Zoom ond rydym yn gwbl hyblyg ac yn hapus i gynnal eich apwyntiad dros Facetime, WhatsApp neu alwad ffôn syml. 

Cynnig Cwnsela Penodol

Cwnsela Cyffredinol

Cwnsela Cyplau

Cwnsela am bris gostyngol i Blant, Oedolion Ifanc a Myfyrwyr 

bottom of page