top of page

Cam-drin ac Esgeuluso

Gall unrhyw fath o gamdriniaeth achosi niwed i berson a gall y niwed hwn barhau ymhell ar ôl i'r cam-drin ddod i ben.  Mae goroeswyr cam-drin mewn mwy o berygl o ddatblygu problemau pellach gyda'u hiechyd meddwl megis:

Pryder

Problemau gyda rheolidicter

Iselder

Anhwylder Datgysylltiad

Newidiadau sydyn mewn hwyliau

PTSD/CPTSD

Ymddygiadau hunan-ddinistriol fel hunan-niweidio neu ymddygiadau di-hid

Materion yn ymwneud ag ymddiriedaeth

Sut gall cwnsela fy helpu?

Mae gweithio gyda chynghorydd trawma profiadol yn rhoi’r cyfle i chi drafod effeithiau’r gamdriniaeth ar eich bywyd o ddydd i ddydd a dod o hyd i sgiliau a strategaethau ymdopi i reoli rhai o’r effeithiau hirsefydlog.

Neglected lonely child against the white
bottom of page