top of page

Amdanom ni

Tîm.jpg

Croeso i Gwnsela Myfyrdodau Gogledd Cymru!

Wedi’i sefydlu yn 2015, mae North Wales Reflections wedi bod yn darparu gwasanaeth Cwnsela proffesiynol i filoedd o unigolion, cyplau, myfyrwyr a phlant, nid yn unig wyneb yn wyneb yn ein swyddfeydd ym Mae Colwyn ond hefyd ar-lein i gleientiaid ledled y byd. 

Ein cenhadaeth yw darparu lle diogel a chyfrinachol i unigolion archwilio a deall eu meddyliau a'u teimladau. Credwn, gyda’r gefnogaeth gywir, fod gan bawb y gallu i wneud newidiadau cadarnhaol yn eu bywydau.

 

Mae ein tîm o Gwnselwyr cymwys a phrofiadol yn cynnig ystod o ddulliau therapiwtig, gan gynnwys Therapi Gwybyddol-Ymddygiadol (CBT) a Therapi Person-Ganolog.

 

Mae pob unigolyn yn unigryw ac mae amgylchiadau pawb yn wahanol, felly nid ydym byth yn eich clymu i nifer penodol o sesiynau y mae'n rhaid i chi eu mynychu. Rydyn ni'n credu eich bod chi'n gwybod pan fyddwch chi wedi cyflawni'r canlyniad rydych chi ei eisiau, felly rydyn ni'n gweithio gyda chi, fesul sesiwn. Wrth i chi symud ymlaen, gallwch chi benderfynu pryd rydych chi wedi cael nifer digonol o sesiynau. Gallai fod yn wythnosol, bob pythefnos neu ad-hoc…chi sy'n penderfynu!

 

Rydym yn deall y gall ceisio cymorth fod yn frawychus, a dyna pam rydym yn cynnig ymgynghoriad ffôn cychwynnol am ddim i drafod eich anghenion a’ch pryderon a sicrhau eich bod yn teimlo’n gyfforddus yn gweithio gyda ni. Rydym hefyd yn cynnig amseroedd apwyntiad hyblyg, gan gynnwys gyda'r nos ac ar benwythnosau, i ddarparu ar gyfer amserlenni prysur.

 

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwasanaethau cwnsela o ansawdd uchel i gymuned Gogledd Cymru ac yn ymdrechu i greu amgylchedd croesawgar ac anfeirniadol ar gyfer ein holl gleientiaid.

 

Diolch am ystyried Cwnsela Myfyrdodau Gogledd Cymru. Edrychwn ymlaen at y cyfle i weithio gyda chi.

 

Rydyn ni gyda chi ar bob cam o'ch taith.

bottom of page