top of page

Gwahanu ac Ysgariad

Mae'r penderfyniad i ddod â pherthynas i ben yn un anodd. Nid yn unig y mae llawer o emosiynau cryf yn rhan o’r broses hynod boenus hon, ond gall fod llawer o bethau ymarferol i’w hystyried hefyd megis symud allan o gartref y teulu neu’r posibilrwydd o ddod yn rhiant sengl. Beth bynnag yw'r rhesymau dros wahanu, gall cwnsela eich helpu i drosglwyddo'n llyfnach i bennod nesaf eich bywyd.

Sut gall cwnsela fy helpu?

Mae cwnsela ar gyfer gwahanu ac ysgariad yn gweithio ar y dybiaeth nad oes modd adennill y berthynas agos bresennol mwyach. Ni fydd y ffocws ar drwsio unrhyw fater i achub y berthynas, ond yn hytrach ar helpu unigolion i ddeall a gwneud synnwyr o'r hyn sydd wedi digwydd.

Mae'n rhoi'r cyfle i ddysgu mwy amdanoch chi'ch hun i helpu i dderbyn newid a dilyniant wrth gynnig persbectif a chloi. Mae hefyd yn archwilio problemau dyfnach posibl, a all fod yn bodoli eisoes neu o ganlyniad i'r berthynas yn chwalu. Bydd siarad am unrhyw faterion a rhoi atebion ar waith i'w rheoli yn helpu eich hunan yn y dyfodol ac yn lleihau unrhyw effaith ar anwyliaid.


Divorce word cloud.jpg
bottom of page