top of page

Cwnsela am ddim gyda therapyddion dan hyfforddiant

Mae'n bleser gan North Wales Reflections nawr fod yn cynnig apwyntiadau Cwnsela am ddim gydag un o'n therapyddion dan hyfforddiant Meistr 2il flwyddyn. 

Mae ein hyfforddeion wedi llwyddo i gael y profiad perthnasol i ddechrau gweithio gyda chleientiaid sy'n oedolion.

Cynhelir apwyntiadau yn ein swyddfeydd ym Mae Colwyn a byddant yn rhad ac am ddim.

Mae argaeledd cyfyngedig a meini prawf penodol y mae'n rhaid eu bodloni.

I fanteisio ar y cyfle hwn cysylltwch â Sally Jones ar y manylion isod

Ffôn:07474 909 646

Ebost:sally@nwreflections.co.uk

bottom of page