top of page
Tina edited.png

Tina Emery MBACP

Ynghyd â gweithio gyda chyflyrau iechyd meddwl cyffredin fel gorbryder ac iselder, mae Tina hefyd yn arbenigo mewn profedigaeth, marwolaeth babanod, camesgor a marw-enedigaeth.

 

Mae apwyntiadau gyda Tina ar gael ar ddydd Sadwrn ac ar gael i gleientiaid o 16+ oed Mae Tina hefyd yn cynnig gostyngiad i fyfyrwyr.

​ 
Mae Tina yn aelod cofrestredig o Gymdeithas Cwnsela a Seicotherapi Prydain (BACP).

Ebost:tina@nwreflections.co.uk

bottom of page